Event (Crisis) Organisatie Management

Een crisis, binnen of buiten jouw organisatie, is iets wat je zo kan overkomen. Ook als je dit niet verwacht. Wanneer beschouw je een gebeurtenis als een crisis en hoe kun je je hierop voorbereiden?

40 uur

3000

Crisismanagement: Identificeren, evalueren en controleren van een crisis

Een crisis, binnen of buiten jouw organisatie, is iets wat je zo kan overkomen. Ook als je dit niet verwacht. Wanneer beschouw je een gebeurtenis als een crisis en hoe kun je je hierop voorbereiden? Het samenstellen van een crisismanagementplan wordt door professionals gedaan en is voor elk bedrijf specifiek. Het hebben van een degelijk crisismanagementplan en het trainen van medewerkers op het gebied van crisismanagement is van cruciaal belang voor bedrijven. Een crisis kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor zowel de operationele activiteiten als de reputatie van een bedrijf.

Wat is crisismanagement?

Laten we eerst eens kijken naar wat crisismanagement precies inhoudt. Crisismanagement is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van een crisis om de impact ervan te minimaliseren. Het omvat het nemen van snelle beslissingen, het coördineren van acties en het communiceren met belanghebbenden om de schade te beperken en de organisatie weer op het juiste spoor te krijgen.

Wanneer is een gebeurtenis een crisis?

Een crisis kan zich in verschillende situaties voordoen. Het kan te maken hebben met natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen, of het kan ontstaan door menselijke fouten, zoals een fabrieks ongeval of een datalek. Daarnaast kunnen crises ook ontstaan als gevolg van externe factoren, zoals economische recessies of politieke instabiliteit.

Een effectief crisismanagementplan

Om crisismanagement effectief te laten zijn, zijn er bepaalde elementen die essentieel zijn. Allereerst is het belangrijk om een goed crisismanagement team te hebben. Dit team moet bestaan uit ervaren en competente personen die in staat zijn om snel te handelen en beslissingen te nemen in stressvolle situaties.

Daarnaast moet er een duidelijk crisismanagementplan zijn dat de procedures en verantwoordelijkheden beschrijft die gevolgd moeten worden tijdens een crisis. Dit plan moet regelmatig worden bijgewerkt en getest om ervoor te zorgen dat het nog steeds relevant en effectief is.

Een ander belangrijk aspect van crisismanagement is communicatie. Tijdens een crisis is het van cruciaal belang om open en transparant te communiceren met zowel interne als externe stakeholders. Dit helpt om geruchten en paniek te vermijden en zorgt ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment wordt gedeeld.

Tot slot is het noodzakelijk om te leren van elke crisis ervaring. Evaluatie en analyse van de crisisrespons zijn essentieel om zwakke punten te identificeren en verbeteringen aan te brengen in het crisismanagementproces.

Kortom, het hebben van een training in crisismanagement is van groot belang voor bedrijven. Het stelt hen in staat om effectief te reageren op noodsituaties, de schade te beperken en de veerkracht van de organisatie te vergroten. Het gaat hierbij om het hebben van een goed crisismanagement team, een duidelijk plan, effectieve communicatie en het vermogen om te leren van eerdere crisissituaties.

Voor wie is deze cursus?

  • Event managers en organisatie bureaus.
  • Beveiligingsbedrijven en beveiligers
  • EHBO Organisaties betrokken bij evenementen.

Crisismanagement training van Emhance

Om jouw bedrijf zo goed mogelijk voor te bereiden op een dergelijke crisis is de crisis organisatie management training van Emhance de ideale manier om samen met professionals een crisismanagementplan op te stellen. Dit is hoe de training eruit komt te zien:

wat kan je na deze cursus?

If event managers choose to adopt the Incident Management System (IMS) as their organizational structure, it can bring several benefits to event planning and execution. Here are some ways in which IMS can help in organizing events:

1. Clear Command Structure: IMS establishes a clear chain of command, defining roles and responsibilities for event staff. This ensures efficient decision-making and effective coordination among team members. Event managers can designate an Incident Commander (IC) who has overall authority and decision-making power, enabling swift and coordinated responses to incidents or emergencies that may arise during the event.

2. Enhanced Communication: IMS promotes standardized communication protocols and a common language among event staff, responders, and external agencies. This facilitates clear and efficient communication, minimizing the risk of miscommunication or confusion. It enables event managers to effectively convey important information, instructions, and updates to the relevant stakeholders, ensuring everyone is on the same page.

3. Improved Planning and Preparedness: IMS emphasizes the development of comprehensive incident action plans (IAPs). By creating IAPs, event managers can proactively identify potential risks and develop appropriate mitigation strategies. This includes identifying potential hazards, outlining response procedures, and allocating resources accordingly. The systematic approach provided by IMS enhances event preparedness, ensuring that event managers are well-equipped to handle any incidents that may occur.

4. Save money with Efficient Resource Management: IMS helps event managers optimize resource allocation during an event. By having a clear understanding of the incident management structure and its associated roles, event managers can allocate resources, such as personnel, equipment, and supplies, effectively and efficiently. This prevents duplication of efforts and ensures that resources are utilized where they are most needed.

5. Collaboration with External Agencies and stake holders: In the event of a large-scale incident or emergency, event managers may need to collaborate with external agencies, such as emergency services or public safety entities. Adopting IMS allows for seamless integration and coordination with these agencies, as the system provides a standardized approach and language that they are familiar with. This facilitates smoother collaboration, improves interoperability, and enhances the overall response to incidents.

6. Documentation and Evaluation: IMS promotes the use of standardized forms and procedures for documentation. Event managers can maintain detailed records of incidents, response actions, and lessons learned. This documentation serves as a valuable resource for post-event evaluation and analysis, allowing event managers to identify areas for improvement and make adjustments for future events.

By adopting IMS as their organizational structure, event managers can benefit from its systematic approach, clear command structure, enhanced communication, and effective planning. It helps them streamline operations, respond efficiently to incidents, and enhance overall event safety and security. IMS provides a framework that enables event managers to be proactive, prepared, and resilient in the face of unforeseen circumstances, ultimately leading to successful and well-managed events.

Wat is inbegrepen?

TRAINING DETAILS

Duur

40 uur

Deelnemers

8

Datum(dd/mm/yyyy)

Taal

Nederlands

Duur

40 uur

Deelnemers

8

Locatie

3000

per persoon

Inschrijven

Hartelijk dank voor je inschrijving!
Oops! Er gaat iets mis. Probeer het nog eens!

FAQ

Hier beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over deze cursus, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken over wat  het beste bij uw behoeften past.

Mijn vraag staat er niet tussen

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.